{{::trm.Cart}}
{{::trm.NumberOfArticles}} {{booking.Count}}
{{::trm.Sum}} {{booking.AmountToPayWeb | currency : siteCurrency}}

Personuppgifter och samtycke

Falu kommun lagrar köphistorik och personuppgifter som Kunden lämnar.  Falu kommun kommer att behandla sådan information med automatisk databehandling i syfte att ge Kunden tillgång till de tjänster som Falu kommun erbjuder, skicka Kunden information och erbjudanden om Falu kommuns tjänster.

I och med godkännandet av dessa villkor lämnar Kunden sitt samtycke till att Falu kommun lagrar Kundens personuppgifter och behandlar dessa uppgifter för de ändamål som angetts ovan.

GDPR

Kunden kan när som helst kontakta Falu kommun för att få ett registerutdrag, eller få sina uppgifter raderade enligt lagen om GDPR.

Övriga villkor

Falu kommun ansvarar inte för och ersätter inte skada som uppstår på grund av driftsstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet av webbiljett.se.